VQG Côn Đảo – khu đất ngập nước quan trọng quốc tế

 Ban Thư ký Công ước Ramsar thế giới đã công nhận Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là 1 trong 2.203 Khu đất ngập nước quan trọng quốc tế (Wetlands of International Importance). Tính đến nay, Vườn quốc gia Côn Đảo là Khu đất ngập nước quan trọng (gọi tắt là khu Ramsar) thứ 6 của Việt Nam.

Trước đây (năm 1995), Côn Đảo đã được Ngân hàng thế giới đưa vào danh sách một Hệ thống các khu vực biển quan trọng cần bảo vệ trên toàn cầu (A Global Representative System of Marine Protected Areas) và Côn Đảo cũng là khu vực trọng điểm nằm trong Kế hoạch hành động đa dạng sinh học của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1995.

Để được quốc tế công nhận là khu Ramsar, Vườn quốc gia Côn Đảo phải thỏa mãn các tiêu chí về vị trí, địa lý, tiềm năng sinh thái, đa dạng sinh học cũng như các giá trị về cảnh quan, môi trường, kinh tế, xã hội,…Sự kiện ý nghĩa này đã khẳng định được kết quả quản lý, bảo tồn thiên nhiên tại Côn Đảo gần 30 năm qua, từ khi Chính phủ quyết định thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên tại quần đảo lịch sử này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *